Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten

Välkommen till Svenska Barnhälsovårdsregistret!

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Antal barn i registret

Data i BHVQ:s statistikportal uppdateras varje vecka. I december 2023 fanns över 170 000 barn i registret från 284 enheter i tio regioner i BHVQ.

Täckningsgrad

I BHVQ finns data för 100% av målgruppen födda 2021 i regionerna Dalarna, Gotland, Kronoberg, samt Sörmland. För regionerna Västernorrland, Jönköping, Gävleborg och Stockholm finns data för 99, 95, 89 respektive 14%. Anledningen till Stockholms låga täckningsgrad är att inte samtliga enheter har startat dataöverföring.